>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1393 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر حفاظت نوروینی عصاره الکلی برگ سالویا کلرلوئکا در برابر تخریب نورون های حرکتی آلفای شاخ قدامی نخاع پس از آسیب عصب سیاتیک در موش صحرایی - صفحه:151-156

  tick  اثر عصاره گرده نخل بر میزان هورمون های جنسی و تعداد فولیکول در موش های Balb/C ماده بالغ - صفحه:139-143

  tick  اثرات تعدیل پاسخ ایمنی 17بتا- استرادیول در موش های Nmri ایمن شده با گلبول های قرمز گوسفندی - صفحه:165-170

  tick  تاثیر مصرف پروژسترون و ورزش همزمان بر اضطراب در موش های صحرایی اوراریکتومی شده - صفحه:179-184

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت بالا بر شاخص های سردرد میگرنی - صفحه:133-138

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت درمانده ساز بی هوازی بر نیمرخ چربی های خون در افراد فعال و غیرفعال - صفحه:171-177

  tick  تغییرات الکترولیت ها و و اسمولاریته سرمی ورزشکاران طی یک ماه روزه داری به همراه فعالیت ورزشی منظم - صفحه:157-163

  tick  حس درد در خونگیری هنگام خودپایشی قند خون: مقایسه رضایتمندی خونگیری از انگشت و ساق پا در بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:185-190

  tick  مقایسه سطح سرمی Β-Hcg، کلسیم، فسفر و فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز بین بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و افراد سالم - صفحه:145-149

  tick  نقش P53 در آپوپتوز و درمان سرطان - صفحه:191-201
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved