>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1383 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثر اتانول بر سلول های پانکراس در موش بالغ - صفحه:38-42

  tick  اثر تزریق وسیع هیدروکورتیزون بر ساختمان غدد فوق کلیوی - صفحه:10-14

  tick  ارزش آرتروسکوپی در تشخیص اختلالات داخل زانو در مقایسه با تشخیص بالینی مطالعه 290 مورد در بخش جراحی ارتوپدی بیمارستان قائم مشهد - صفحه:35-37

  tick  بررسی Ige توتال و تعداد ائوزینوفیل ها در کودکان مبتلا به آسم - صفحه:23-27

  tick  بررسی اثر تجویز موضعی زجاجیه چشم گاو بر روند بهبود زخمهای سوختگی ناشی از اسید بر روی پوست خرگوش های نر نژاد Dutch - صفحه:48-52

  tick  بررسی نگرش زوجهای در انتظار تولد فرزند در مورد حضور همسر در اتاق زایمان - صفحه:28-34

  tick  تعیین نیازهای احساس شده جامعه بر اساس مدل Community As Partner در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد - صفحه:15-22

  tick  کاربرد رقیق سازی حاد خون با حفظ حجم طبیعی در بیماران تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر بدون استفاده از پمپ - صفحه:5-9

  tick  محاسبه میزان مصرف داروها در سالمندان با استفاده از فرمول Cockeroft-Gault - صفحه:53-58

  tick  مقایسه درمان جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک با روشهای کاترل - دوبوسه و هارینگتون به همراه سیم زیر لامینا - صفحه:43-47
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved