>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1383 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثر عصاره آبی زعفران بر جذب جنین (سقط جنین) و عوارض آن در موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:53-56

  tick  اندازه گیری سطح تروپونین های I و T قلبی در بیماران با انفکارکتوس حاد میوکارد - صفحه:49-52

  tick  بررسی رابطه رنگ عنبیه و پیگمانتاسیون حاشیه مردمک با کاپ دیسک بینایی - صفحه:10-14

  tick  بررسی میزان ایمونوگلبولین های Igm, Iga و Igg در کم خونی ناشی از فقر آهن - صفحه:5-9

  tick  تغییرات ده ساله مورتالیتی و عوامل خطر بیماریهای قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیرجند (1373 تا 1382) - صفحه:38-42

  tick  تومور دستگاه جنب گلومرولی کلیه؛ یک علت نادر فشار خون گزارش مورد همراه با بررسی نشریات پزشکی - صفحه:57-62

  tick  جداسازی ژن اینترفرون گامای بابون زیتونی و طراحی سیستمی نیمه کمی بر اساس Pcr رقابتی جهت سنجش بیان این ژن - صفحه:20-30

  tick  مقایسه اثرات آندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:31-37

  tick  مقایسه اثربخشی افشرده پرتقال با فلکوکستین در درمان اختلال افسردگی اساسی - صفحه:43-48

  tick  مقایسه پانسمان بیولوژیک با پرده آمنیوتیک و پانسمان آنتی میکروبیال در زخمهای ناشی از سوختگی - صفحه:15-19
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved