>
Fa   |   Ar   |   En
   موسیقی کناری در رباعیات شیخ بهائی  
   
نویسنده عدل پرور لیلا ,رحمانیان زینب
منبع نقد، تحليل و زيبايي شناسي متون - 1399 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:91 -108
چکیده    موسیقی از ارکان مهم شعر است که باعث دلنشینی کلام می‌شود. موسیقی در شعر، جنبه‌های متفاوتی مانند موسیقی درونی، بیرونی وکناری دارد. یکی از عوامل زیبایی در شعر به ویژه قالب‌های کلاسیک استفاده بجا از موسیقی کناری است که حاصل تکرار واژگان شعری در پایان هر بیت، به ویژه قافیه و ردیف است. شاعران با رعایت تناسب و پیوند میان موسیقی شعر و عناصر دیگر تلاش می‌کنند به هدف خود که بیان مفاهیم شعری است نزدیک شوند. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، موسیقی کناری در اشعار شیخ بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق بیانگر این است که در رباعیّات شیخ بهایی انواع قافیه اسمی، فعلی، ضمیر وجود دارد که بسامد قافیۀ اسمی بیشتر از سایر انواع قافیه است و در 38 رباعی مردّف، بسامد ردیف فعلی بیشتر است. اغلب ردیف‌ها به صورت ساده و یک جزئی است و ردیف دو جزئی و سه جزئی به ندرت به کار رفته است.
کلیدواژه شیخ بهایی ,موسیقی کناری ,قافیه اسمی ,ردیف فعلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز خوی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved