>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سبک‌شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث  
   
نویسنده زنده دل مهین ,غیبی محمود رضا
منبع نقد، تحليل و زيبايي شناسي متون - 1399 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:21 -47
چکیده    یکی از راه‌های تشخیص سبک و تمایز آن‌ها، بررسی ویژگی‌های زبانی و معنایی و ادبی و فکری ِ یک اثر است. اخوان ثالث یکی از تابناک‌ترین چهره‌های شعر معاصر، با توشه‌ای پربار از ادبیات کلاسیک به شعر نیمایی روی آورد و به متعصّبان کهنه‌پرست ثابت نمود که پرداختن به‌صورت و قالبی نو و بدیع، از عجز شاعر در سرودن شعر به سیاق شاعران قدیم ناشی نمی‌شود. در این پژوهش، به بررسی دستاوردهای بی‌بدیل و گنجینۀ ارزشمند این شاعر خراسانی پرداخته ‌شد و پس از بررسی «مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث» در سطوح مختلف زبانی، فکری و ادبی، بارزترین ویژگی‌های سبکی اشعارش با ذکر نمونه‌های موجود، موردبررسی و طبقه‌بندی سبک شناسانه قرار گرفت. باستان‌گرایی و استفاده از واژگان اصیل فارسی، ترکیب‌سازی‌های بدیع و نو، استفاده از زبان نمادین، تاثیرپذیری از سبک خراسانی، استفاده مناسب و دقیق از صنایع بدیعی و لحن حماسی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک شعری این شاعر سترگ معاصر بودند.
کلیدواژه سبک‌شناسی ,اخوان ثالث ,شعر معاصر ,سطح فکری ,سطح زبانی ,سطح ادبی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران
پست الکترونیکی ma_gheibi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved