>
Fa   |   Ar   |   En
   فراوانی راهبردی در عملیات روانی شاهنامه (مطالعۀ موردی داستان رستم و سهراب بر اساس نمودار فراوانی)  
   
نویسنده غنی زاده ابوالفضل
منبع نقد، تحليل و زيبايي شناسي متون - 1398 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:88 -119
چکیده    عملیات روانی تدبیری است عاری از خشونت که زمینۀ نفوذ و غلبه بر دشمن را فراهم می‌سازد. امروزه دانش سیاست و امنیت این تدبیر را در عقلانیت راهبردی حاکمیت‌ها قرار داده است. در حکومت‌های کهن نیز این تدبیر به‌صورت تعلیمی، ورزشی و تفریحی مورد تمرین قرار می‌گرفت و با بررسی عملکردهای سیاسی و نظامی گذشتگان همواره می‌توان برای این تدبیر پیچیده و سیاسی بشریت نمونه‌های فراوانی چه در بخش راهبردی و چه در بخش تاکتیکی ذکر کرد.در این مقاله از باب نمونه بخش تاکتیکی عملیات روانی داستان «رستم و سهراب» مورد بررسی قرار گرفته و پس از ذکر مصداق برای هفتادوهشت مورد از انواع نوزده‌گانۀ عملیات روانی تاکتیکی به این نتیجه می‌رسد که انگاره سازی و پلیس خوب و بد هرکدام با ضریب 12.82% بالاترین و دسته واگن با ضریب 1.29% در پایین‌ترین سطح از فروانی نمودار قرار گرفته است. قابل ذکر است که سطوح و انواع عملیات روانی همواره از گفتمان و عقلانیت زمان پیروی کرده است.
کلیدواژه شاهنامه ,رستم و سهراب ,عملیات روانی و راهبرد
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی ab.gh9966@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved