>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد خسارت اقتصادی گاز No2 بر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی شهروندان تهرانی  
   
نویسنده پناهی عطیه ,امی فتح اله ,رشیدی یوسف
منبع علوم محيطي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:89 -102
چکیده    سابقه و هدف: آلودگی هوا به طرق گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار کوتاه مدت و بلند مدت بر سلامت انسان‌ها بگذارد. البته آسیب‌پذیری افراد مختلف در مقابل آلودگی هوا متفاوت است. برخی بیماری‌ها مانند آسم و بیماری قلبی ریوی در مقابل آلودگی هوا تشدید می‌شوند. آلودگی هوا رشد جنین را کند کرده و باعث کاهش بهره‌‌ی هوشی در کودکان می‌شود. همچنین آمار مراجعه به اورژانس در شهر تهران بر اثر افزایش فشار خون و حملات قلبی در روزهای ناسالم به طرز معناداری افزایش می‌یابد. هزینه‌های درمانی و کاهش بهره‌وری در محل کار می‌تواند سالانه میلیاردها دلار هزینه بر جامعه تحمیل کند. مواد و روش‌ها: در این پژوهش هدف تعیین هزینه اقتصادی گاز no2 بر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی شهروندان تهرانی با استفاده از نرم افزار تعیین اثرات بهداشتی می‌باشد. برای این هدف، شهر تهران جهت بررسی انتخاب گردید. ابتدا داده‌های اولیه مربوط به سال 1392 از سازمان‌های متولی اخذ شد. پس از آن این اطلاعات از واحد حجمی (ppb) به واحد جرمی(μg/m3) تبدیل گردیده و سپس اطلاعات لازم شامل تعداد روزهای آلوده در غلظت‌های مختلف آلاینده no2 و میانگین سالانه زمستان و تابستان، صدک سالیانه و اطلاعات مربوط به ایستگاه‌هایی با بیشترین و کمترین آلودگی استخراج گردید. ورودی‌های لازم در نرم افزار airq قرار داده شد و خروجی نرم افزار بصورت مرگ و میر قلبی بر اثر آلاینده no2 اخذ گردید. خروجی نرم افزار سپس توسط آمار اخذ شده از سازمان بهشت زهرا(س) و روش‌های تعیین خسارت از جمله‌ دیه، vsl و درآمد، تبدیل به مقادیر اقتصادی گردید. نتایج و بحث: بطور کلی نتایج نشان داد که در مجموع تعداد موارد تجمعی مرگ و میر قلبی در اثر گاز no2 در سال 1392، تعداد 3/827 مورد بوده و از این تعداد 2/348 مورد زن، 7/451 مرد و 4/26 مورد کودک بوده‌اند و میانگین سنی کل (زن+مرد+کودک) 9/51 سال می‌باشد که اگر این میزان از امید به زندگی در ایران که از بدو تولد 73 سال می‌باشد کم شود، 1/21 سال بدست می‌آید که تعداد سال‌های از دست رفته عمر در اثر آلودگی ناشی از گاز no2 در موارد مرگ و میر قلبی در سال 1392 می‌باشد. اطلاعات بدست آمده یکبار بصورت فراوانی تجمعی و یکبار در فواصل مختلف غلظت آلاینده (بین غلظت‌های 400> μg/m3 >10) در نظر گرفته شد. همچنین برآورد خسارت اقتصادی ناشی از آلاینده nox نشان داد، بیشترین میزان مرگ و میر قلبی از نظر تعداد موارد مربوط به غلظت no2 بین μg/m3 99-90 می‌باشد. میزان خسارت اقتصادی با استفاده از سه روش دیه، vsl و درآمد، محاسبه گردید. هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده با استفاده از روش دیه در فراوانی تجمعی مبلغ 1011×4/7 ریال و در غلظت‌های no2 بین μg/m3 99-90 که از نظر تعداد بیشترین مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی (بین غلظت‌های 400>μg/m3) را به خود اختصاص داده، مبلغ80.450.665.000 ریال بدست آمد. نتایج بدست آمده از روش vsl نیز مبلغ 9.431.220.000.000 ریال برای فراوانی تجمعی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی در سال 1392 و مبلغ 1.020.300.000 ریال را برای غلظت‌هایμg/m3 99-90 آلاینده no2، نشان می‌دهد. این مبالغ همچنین از روش درآمد بصورت 600 میلیارد ریال (برای فراوانی تجمعی) و1010×5/6 ریال (در غلظت μg/m3 no2 99-90) می‌باشد. نتیجه‌گیری: بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد بین فواصل مختلف غلظت الاینده no2 بیشترین میزان مرگ و میر قلبی مربوط به غلظت 90-99 μg/m3 می‌باشد. در نهایت نتایج نشان داد بین سه روش بیمه، vsl و درآمد بیشترین خسارت اقتصادی مربوط به روش vsl بوده است.
کلیدواژه هزینه اقتصادی، Airq ، روش دیه، روش Vsl ، روش درآمد.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, گروه هوافضا, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, گروه هوافضا, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده علوم محیطی, گروه فن آوریهای محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی y_rashidi@yahoo.com
 
   NO2 gas estimated economic damage of cardiac death in Tehran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved