>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:1


  tick  آثار اقتصادی و زیست محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی - صفحه:11-26

  tick  ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع زیستی ماکروفون های خاک - صفحه:67-76

  tick  ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین - صفحه:49-58

  tick  استفاده از امواج فراصوت جهت گوگردزدایی از نفت خام - صفحه:27-34

  tick  بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys Fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران - صفحه:87-94

  tick  بررسی کاربرد سنجش از دور در آشکارسازی آلودگی های نفتی دریا - صفحه:1-10

  tick  تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون (مطالعه موردی: محدوده سد گتوند تا تنگ عقیلی شوشتر) - صفحه:77-86

  tick  تخمین زمان ریزش پدیده چند روز غباری با استفاده از همبستگی داده های 10 Pm و داده های شیدسنج خورشیدی - صفحه:115-120

  tick  تعیین ویژگی و شاخص کیفیت آب رودخانۀ کُر - صفحه:103-114

  tick  کاهش تغییر آب و هوای جهانی و بایستگی های برنامه ریزی شهری؛ طرح مسئله ای برای کلانشهر تهران - صفحه:35-48

  tick  مسیریابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر 2008) - صفحه:95-102

  tick  مطالعه کارایی باکتری P. Aeruginosa در حذف فلز روی از محلول های آبی - صفحه:59-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved