>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم درگرگان - صفحه:142-164

  tick  بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله Nssc بر ویژگی های خمیر بازیافتی حاصل از آن - صفحه:1-12

  tick  بررسی اثرات آللوپاتی در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی با استفاده از برخی عصاره های گیاهی - صفحه:65-88

  tick  بررسی تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم دربرخی اندام های کاکایی سیبری (Larus Heuglini) در ذخیره گاه زیست کره حرا - صفحه:89-100

  tick  بررسی مقاومت سوروف (Echinochloa Spp )به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایران - صفحه:101-118

  tick  تاثیر کودهای زیستی و سبز (گندم زمستانه) در ترکیب با منبع تلفیقی نیتروژن (شیمیایی - دامی) بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان - صفحه:35-52

  tick  تحلیلی بر رویکردهای توسعه گردشگری در اجتماعات محلی - صفحه:119-142

  tick  مقایسه نظریه های پایداری ضعیف و قوی محیط زیستی در بستر مفهومی توسعه پایدار - صفحه:13-34

  tick  مقایسه پایداری مصرف نهاده ها در مزارع شالیکاری سنتی و تجهیز شده ایران (مطالعه موردی استان گیلان) - صفحه:52-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved