>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف آب در مجموعه کارخانجات بازیافت کاغذ بسته بندی در ایران - صفحه:115-134

  tick  انتخاب مناسب ترین روش نمونه سازی در اندازه گیری میزان ایزوتوپ های اورانیوم در نمونه های خاک، به روش طیف نگاری آلفا - صفحه:39-50

  tick  برآورد هدر رفت ماده آلی خاک در اکوسیستم های هیرکانی : (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) - صفحه:107-114

  tick  بررسی آلودگی نفتی، تخریب زیستی و سطح هوازدگی هیدروکربن ها در رسوبات ساحلی دریای خزر در محدوده استان های گلستان و مازندارن - صفحه:151-174

  tick  بررسی رابطه همجمعی درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران - صفحه:205-216

  tick  بررسی میزان تجمع آفت کش د.د.ت در ماهیان خوراکی تالاب شادگان و ارزیابی خطر آن برای مصرف کنندگان - صفحه:175-188

  tick  بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران - صفحه:11-22

  tick  تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز - صفحه:135-150

  tick  کاربرد شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای Irs در تعیین سطح جنگل های حرای نایبند در مجاورت تاسیسات نفتی پارس جنوبی - صفحه:69-84

  tick  مدل سازی انگیزشی در توسعه تفرجگاه های پیرامون شهری راهبردی جهت ارتقاء کیفیت زندگی: نمونه موردی: پارک جنگلی عون ابن علی تبریز - صفحه:51-68

  tick  مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی - صفحه:85-106

  tick  مطالعه کمی جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاکهای آهکی - صفحه:23-38

  tick  نیازسنجی آموزشی کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران - صفحه:189-204

  tick  ژئوشیمی زیست محیطی معدن زغال سنگ لاویج، البرز مرکزی - صفحه:1-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved