>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1387 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه خودروسازی به روش رویهم گذاری، مطالعه موردی: احداث کارخانه خودروسازی در غرب تاکستان - صفحه:27-42

  tick  ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ (Lilium Ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه - صفحه:65-76

  tick  ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین - صفحه:53-64

  tick  برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط - صفحه:43-52

  tick  بررسی حذف سورفکتانت ها با استفاده از راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک (Mbbr) - صفحه:123-134

  tick  برنامه ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره های شهر تهران در رویکرد تحلیل عوامل راهبردی (Swot) (نمونه موردی: رود دره ولنجک) - صفحه:1-14

  tick  تاثیر غلظت ازت و فسفات معدنی بر تجزیه نفت خام بوسیله دو سویه باکتری نفت خوار جدا شده از رسوبات خلیج فارس - صفحه:145-150

  tick  جداسازی و بررسی سینتیک رشد باکتریهای گرم مثبت تجزیه کننده نفتالن (Naphthalene) از حوزه جنوبی دریای خزر - صفحه:115-122

  tick  جهانگردی طبیعت و ضرورت حمایت از آن در ایران - صفحه:15-26

  tick  کاربرد فنولوژی علف های هرز مزارع گندم در بهینه سازی کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم - صفحه:77-94

  tick  کیفیت پساب صنعتی شرکت ذوب آهن اصفهان و اثرات آن بر اراضی تحت کشت مو - صفحه:135-144

  tick  محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار - صفحه:95-114
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved