>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1393 - دوره:11 - شماره:4


  tick  اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش - صفحه:5-16

  tick  اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد - صفحه:67-74

  tick  اثر نمک‌های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی‌های صمغ دانه ریحان - صفحه:75-82

  tick  ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در - صفحه:17-22

  tick  امکان کاهش رشد باسیلوس سریوس در تمپه جو دو‌سر توسط تخمیر همزمان استارتر‌های مختلف اسید لاکتیک باکتری‌ها و رایزوپوس اولیگوسپوروس - صفحه:83-88

  tick  بررسی اثر بسته‎بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ - صفحه:45-56

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous Aureus وEscherichia Coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ - صفحه:57-66

  tick  بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری - صفحه:23-32

  tick  تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال - صفحه:33-44

  tick  مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) - صفحه:89-111
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved