>
Fa   |   Ar   |   En
   ترکیب اسیدچرب و استرول روغن مغزهای خوراکی ایرانی شامل پسته، گردو، فندق و بادام تهیه شده به روش پرس سرد  
   
نویسنده پیراوی ونک زهرا ,پورفلاطون شبنم
منبع علوم غذايي و تغذيه - 1394 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:77 -84
چکیده    مقدمه: روغن حاصل از پرس سرد مغزهای خوراکی به علت بازده مناسب، طعم منحصر به فرد و ترکیب لیپید سالم به عنوان روغن‌های خوراکی ارزشمند به کار می‌روند. با توجه به نقش مغزهای خوراکی در جلوگیری و کاهش بیماری‌های قلبی و سرطان و همچنین مصرف بالای آن به خصوص در ایران، در این پژوهش که بخشی از پروژه‌ تحقیقاتی تدوین استاندارد بین‌المللی کدکس غذایی انواع روغن تهیه شده به روش پرس سرد است، به تعیین ترکیب اسیدهای چرب و استرول روغن چهار مغز خوراکی بر اساس مناطق ایران پرداخته شد. مواد و روش‌ها: برای شناسایی ترکیب شیمیایی روغن مغزهای خوراکی، چهار مغز خوراکی شامل پسته، گردو، فندق و بادام به ترتیب از مناطق کرمان، تویسرکان، قزوین و آذرشهر تبریز تهیه شد و روغن آن‌ها با استفاده از دستگاه پرس سرد در دمای °c25 استخراج گردید. سپس آزمون‌های اسیدچرب و استرول روغن با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (gc) بر روی نمونه‌ها صورت گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد که اسید اولییک در سه روغن فندق (3/83%)، بادام (67/67%) و پسته (3/63%) و اسید لینولییک در روغن گردو (53/52%) اسیدچرب غالب بود. میزان اسیدهای چرب چندغیراشباع در روغن گردو (53/65%) به طور قابل توجهی بیش از سه روغن دیگر بود. هر چهار روغن مورد آزمون غنی از بتاسیتوسترول بود که بیشترین مقدار آن در روغن گردو (94/90%) و پس از آن در روغن فندق (56/90%)، بادام (10/86%) و پسته (43/85%) قرار می‌گیرد.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که روغن این ارقام دارای میزان مطلوبی از اسید اولییک و لینولییک و فاقد اسیدهای چرب ترانس می‌باشد. روغن فندق از نظر میزان اسید اولییک غنی‌تر بود که نشان می‌دهد پایداری اکسیداتیو بیشتری دارد درحالی که روغن گردو از نظر تغذیه‌ای مطلوب‌تر است. پیش‌بینی می‌شود روغن هر چهار مغز خوارکی به دلیل داشتن مقدار زیادی بتاسیتوسترول اثر فوق‌العاده‌ای در کاهش کلسترول و پیشگیری از سرطان نشان دهند.
کلیدواژه پرس سرد ,ترکیب اسیدهای چرب ,ترکیب استرولی ,روغن مغزهای خوراکی
آدرس عضو هیات علمی پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد، کرج، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved