>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود  
   
نویسنده حفیظی ریحانه ,خاجی ناصر ,شفیعی فر مهدی
منبع هيدروليك - 1386 - شماره : 4 - صفحه:23 -38
  
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی عمران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی عمران, ایران
پست الکترونیکی nkhaji@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved