>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی معدن   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:27


  tick  ارزیابی تاثیر معدن متروکه مس چغندر سر بر غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان بومی منطقه (جنوب غرب عباس آباد) - صفحه:81-94

  tick  بررسی کاربرد نگاشت‌های خودسازمانده در خوشه‌بندی داده‌های آبراهه‌ای و مقایسه آن با دندروگرام اکتشافی داده‌های ترکیبی - صفحه:95-107

  tick  بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو - صفحه:1-10

  tick  تحلیل ژئومکانیکی وپایداری چاه در میدان نفتی دارخوین با هدف عملیات آبشکافت - صفحه:35-44

  tick  تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ با استفاده از روش مونت کارلو - صفحه:69-80

  tick  تفسیر منبع احتمالی زمین‌گرمایی منطقه شمال سبلان با استفاده از مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک - صفحه:25-34

  tick  حذف یون های سرب و آرسنیک از محلول‌های آبی توسط نانو بنتونیت اصلاح شده - صفحه:11-24

  tick  کاهش میزان گوگرد کنسانتره با بهبود کارآیی مدار آسیا تر کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر - صفحه:61-67

  tick  کنترل نشست زمین در تونل سازی مکانیزه در محیطهای شهری با انجام اقدامات اصلاحی موثر درتونل خط 7 متروی تهران - صفحه:45-59

  tick  پایدارسازی شیروانی های تحت حفاری با استفاده از بار تعادلی در معدن زغالسنگ ماء –موه تایلند - صفحه:109-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved