>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت)  
   
نویسنده بنی اسدی احمد ,ضرغامی سعید
منبع انديشه هاي نوين تربيتي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:125 -148
چکیده    پژوهش حاضر درصدد بود با رویکردی کیفی به واکاوی مسائل و معضلاتِ ارتباط دانشجویان با اساتیدِ راهنما و مشاور در فرایند پایان‌نامه نویسی اقدام کند. با توجه به سلطه‌خیز بودن این رابطه، روش هرمنوتیک انتقادی برای تحلیل داده‌های پژوهش برگزیده شد. با رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه‌ای پژوهش کیفی، با 14 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتة فلسفه تعلیم و تربیت که حداقل یک‌ترم از تصویب پیشنهاده آن‌ها می‌گذشت، مصاحبه‌هایی انجام شد. درنهایت داده‌های پژوهش پیرامون سه مقولۀ دانشجو، استاد و فضای تعامل استاد و دانشجو تحلیل شد. با توجه به نارضایتی اکثر مصاحبه‌شوندگان از این فرایند، در پایان پیشنهاد شد ضمن تقویت بنیة پژوهشی و مهارتی دانشجویان قبل از درگیر شدن در این فرایند، حیطة اختیارات و وظایف هرکدام از طرفین این رابطه دقیق و شفاف‌تر تبیین شود تا ضمن جلوگیری از سردرگمی‌ها و انتظارات بی‌مورد، زمینة مطالبه‌گری قانونی برای طرفین نیز فراهم آید.
کلیدواژه پایان‌نامه ,پژوهش کیفی ,رابطۀ استاد – دانشجو ,فلسفۀ تعلیم و تربیت ,هرمنوتیک انتقادی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی zarghamii2005@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved