>
Fa   |   Ar   |   En
   چگونگی دگرگونی در رفتارهای اجتماعی: مطالعه موردی ترک اعتیاد معتادان به موادِ مُخدر   
   
نویسنده منادی مرتضی
منبع انديشه هاي نوين تربيتي - 1391 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:171 -207
چکیده    این پژوهش در صدد فهم این نکته بود که چگونه فرد یا افراد جامعه رفتارها یا کُنش‌های روزمره خود را در زمینه‌ای تغییر می‌دهند. به عبارتی، چه می‌شود که برای مثال مُعتاد یا مُعتادان پس از سال‌ها مصرف مواد مُخدر آن را رها کرده و به زندگی طبیعی به مانند دیگران باز می‌گردند. به این دلیل هدفِ پژوهش حاضر بررسی این فرایند با روشی کیفی به کمک مصاحبه‌های عمیق با تعداد معدودی مُعتاد است. پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها این نتیجه به دست آمد که هم مُعتاد شدن و هم ترک آن طی یک فرایندی و مراحلی با نقطه عطفی در هر دو حالت رخ می‌دهد. همان طور که شرایطی در شکل گیری اعتیاد نقش دارند، شرایطی نیز در ترک آن سهیم هستند.
کلیدواژه رفتار اجتماعی ,ضمیر ,عادت واره ,اعتیاد به مواد مخدر
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved