>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود  
   
نویسنده اجزاء شکوهی محمد ,وارثی حمیدرضا ,قنبری محمد ,صمدی رضا
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:25 -50
چکیده    اهداف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود و نیز تاثیرات این اقدام بر این دو روستا می باشد.روش: روش پژوهش به کارگرفته شده در این مقاله «توصیفی ـ تحلیلی» می باشد و جهت ترسیم نقشه، از نرم افزار arc gis و برای تحلیل پرسش نامه ها از نرم افزار paws و آزمون هایی مثل کروسکالوالیس استفاده شده است.یافته‌ها: جمعیت شهر جدید بینالود در سال 1390 برابر با 5220 نفر بوده است که اغلب این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر جدید است. ساخت شهر جدید بینالود در محدودۀ فعلی، باعث افزایش قیمت زمین و شکل گیری فرایند مهاجرت معکوس در این دو روستا گردیده است.نتیجه گیری: پس از بررسی های اوّلیه مشخّص گردید که تعداد 54 خانوار از ساکنان شهر جدید بینالود که از ساکنان روستاهای اوارشک و فخرداود بوده اند و جمعیت 205 نفری را تشکیل می‌دهند، جزو مهاجرین معکوس به شمار می‌آیند. مکان سکونت قبلی اغلب این افراد، شهر مشهد بوده است و انگیزۀ اصلی آنها برای مهاجرت به مکان قبلی سکونتشان و بازگشت دوباره به بینالود، اشتغال بوده است. در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعد از مهاجرت به بینالود، مشخّص گردید که وضعیت اقتصادی آنها بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبل بهتر شده است. علاوه بر این، وضعیت مسکن اغلب این افراد هم نسبت به قبل بسیار بهبود یافته است و مالک مسکن شده اند. همچنین میزان رضایت این افراد از وضع زندگی خود در شهر جدید بینالود نسبت به مکان قبلی سکونتشان، در حد بالایی قرار دارد.
کلیدواژه مهاجرت معکوس، جمعیت، وضعیت اقتصادی، روستا، شهر جدید بینالود
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی samadi.reza@mail.um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved