>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:2


  tick  بررسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) - صفحه:59-79

  tick  ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج) - صفحه:157-178

  tick  برآورد مکانی و پهنه بندی تبخیروتعرق مرجع در استان خوزستان - صفحه:23-42

  tick  بررسی الگوهای همدید موثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد - صفحه:81-101

  tick  بررسی عوامل فردی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) - صفحه:197-222

  tick  بررسی و تحلیل اثرات روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی(نمونه موردی: شهرستان نیشابور) - صفحه:275-299

  tick  تخمین پارامترهای هیدروژیولوژیکی با روش‌های ژیوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران - صفحه:179-195

  tick  سنجش سطوح توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در استان خراسان شمالی با استفاده از مدل منطق فازی - صفحه:103-120

  tick  سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد - صفحه:247-274

  tick  سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل، گوهرشاد و شاهد شهر مشهد - صفحه:139-156

  tick  مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران) - صفحه:223-245

  tick  ناحیه بندی اقلیم کشاورزی محصول گندم در استان خراسان رضوی بر اساس دما و بارش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) - صفحه:43-57

  tick  نقشه های القایی و تحریف واقعیت قومی در ایران مطالعه موردی: قومیت های کرد، ترک، عرب و بلوچ - صفحه:1-21

  tick  پهنه بندی طول فصل رشد گیاهان برمبنای ویژگی های دمایی در ایران - صفحه:121-137
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved