>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد) - صفحه:215-236

  tick  بررسی توسعه‌ی زون گسل سنگ‌بست- شاندیز و پیامدهای ژیومورفولوژیکی آن - صفحه:195-214

  tick  بررسی و تحلیل پدیده‌ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد - صفحه:237-253

  tick  تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه 2005) - صفحه:281-302

  tick  تحلیل لندفرم‌های هیدروژیومورفولوژیک حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی مهارلو بر مبنای روابط تعاملی فرایندهای مورفوتکتونیک، مورفوکلیماتیک و هیدرومورفیک - صفحه:47-70

  tick  تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) - صفحه:71-94

  tick  شناسایی کانون‌های کنترل‌کننده‌ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح500 هکتوپاسکال جوّ ایران در دوره‌ی سرد سال - صفحه:255-279

  tick  طبقه‌بندی و تحلیل پدیده‌های ژیومورفیکی سواحل غربی خزر با رویکردی به نوسانات سطح آب دریا - صفحه:177-194

  tick  عوامل موثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خراسان شمالی - صفحه:119-141

  tick  مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های Ahp و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) - صفحه:95-117

  tick  مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از Gis و روش ارزیابی چند معیاری Ahp: ناحیه دو شهر نیشابور - صفحه:1-20

  tick  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(Ict)در تحولات سال 2011 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه موردی مصر) - صفحه:143-175

  tick  پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپوکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه - صفحه:21-45
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved