>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1390 - دوره: - شماره:16


  tick  ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان- دهستان بیهق شهرستان سبزوار- - صفحه:35-56

  tick  بررسی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) - صفحه:171-198

  tick  تحلیل شواهد مورفوتکتونیکی گسل درونه در محدوده ی حوضه ی آبریز ششطراز و مخروط افکنه ی پایین دست آن - صفحه:107-123

  tick  تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب) - صفحه:219-243

  tick  تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقهی 9 شهر مشهد از دیدگاه زلزله خیزی - صفحه:1-33

  tick  نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز) - صفحه:83-105

  tick  نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه ای نمونه ی موردی: هریرود و سد دوستی - صفحه:57-82

  tick  نقش مدیریت بهینه ی مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب دشت های بحرانی در نواحی خشک و کم آب کشور (مطالعه ی موردی: غرب دشت بیرجند ) - صفحه:199-218

  tick  پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد- با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصادی - صفحه:125-143

  tick  ژئوپلیتیک شهری: رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران - صفحه:145-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved