>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان یابی سکونتگاه های خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد  
   
نویسنده شایان حمید
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1387 - شماره : 11 - صفحه:65 -82
  
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved