>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و ارزیابی اجزای فناوری با کمک مدل اطلس فناوری(مطالعه موردی: شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا)  
   
نویسنده ارشادی سیس مهدی ,خدایی محمودی رضا ,خضرلوی اقدم رضا
منبع توسعه تكنولوژي صنعتي - 1392 - دوره : 0 - شماره : 22 - صفحه:11 -22
چکیده    آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرایندهای آن، اولین گام برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هرگونه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در یک سازمان که در واقع سرمایه‌گذاری روی تجهیزات، نیروی انسانی و دانش مجموعه است نیز از این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان فناوری شناخته می شود، همواره نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی شده است. این مدیریت، بدون ارزیابی، دانش و شناخت کافی از وضعیت و عملکرد فناوری موجود امکان‌پذیر نیست و در نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می شود. مدل‌های ارزیابی فناوری ابزاری در دست مدیریت فناوری است تا با کمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزای فناوری خود و در نهایت بازده سازمانی مناسب نایل آید. این مقاله، در ابتدا به معرفی مفهوم فناوری، اجزای فناوری و ارزیابی آن می‌پردازد. سپس در ادامه، به کمک مدل ارزیابی اطلس فناوری، به بررسی و تحلیل فناوری و اجزای آن در شرکت طراحی و مهندسی سایپای تبریز پرداخته است. اطلاعات بدست آمده از این بررسی و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار qsb نشان می‌دهد که امتیاز فن‌افزار شرکت 55%، انسان‌افزار 64%، اطلاعات‌افزار 40% و سازمان‌افزار 41% است؛ در حالی‌که در مقایسه با صنعت کل کشور، هر کدام از اجزا به ترتیب دارای امتیاز 58%، 36%، 31.2 %، 31.2% و tcc=%52 است. در نهایت، نتایج حاصله و پیشنهادات موردنظر ارایه خواهد شد.
کلیدواژه فناوری ,Technology ,اجزای فناوری ,Technology Component ,ارزیابی فناوری ,Evaluating Technology ,مدل اطلس فناوری ,Atlas Technology Model
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران
پست الکترونیکی reza_khezerlu@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved