>
Fa   |   Ar   |   En
   بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟  
   
نویسنده قلی زاده محمد حسن ,قاسم نژاد میثم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 80 - صفحه:31 -39
چکیده    در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری‌هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی‌ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی (fintech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده‌اند و استارت‌آپ‌ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت‌های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک‌ها بود، گسترش داده‌اند. رشد سریع فینتک‌ها، دورنمای کسب‌وکار بانکداری را که نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک‌ را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می‌توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند‌های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌های فینتک برای بانک‌ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند‌های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری‌های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک‌های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری‌های مالی که بانک‌ها در سطح‌ خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می‌کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل‌های کاربردی را برای بانک‌های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری‌های مالی و کنترل ریسک‌های مرتبط با معرفی نوآوری‌های مالی ارائه می کند.
کلیدواژه نوآوری‌های بانکداری، فینتک، ریسک
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی meisam.ghasemnejad@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved