>
Fa   |   Ar   |   En
   ابزارها و روش های نوین توزیع کالا در واحد های خرده فروشی  
   
نویسنده آقاجانی زهرا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1387 - دوره : 4 - شماره : 31 - صفحه:36 -45
  
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی z.aghajani@itsr.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved