>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان‌ها  
   
نویسنده شائمی علی ,صالحی سمیه ,خیرمند مرضیه ,فراقیان حمید
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 75 - صفحه:68 -81
چکیده    کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرشها، رفتارها، افکار و باورها می‌توانند همانند ویروس‌ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می‌تواند از طریق ذهنها انتقال پیدا کند . مم می‌تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به‌صورت ناخواسته پیدا کرده‌اید، زمزمه‌ای که به‌صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده‌اید و یا ایده‌های ذهنی و پیچیده طرح‌های بزرگ، همه این‌ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده‌اند. دانش ممتیک در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف کاربرد دارد که یکی از آنها حوزه بازاریابی است.در مقاله حاضر،ابتدا به تشریح مفهوم مم و ممتیک، ویژگی مم‌ها و علم ممتیک می‌پردازیم و سپس کاربرد علم ممتیک در بازاریابی و ارتباط آن با بازاریابی عصبی و ویروسی و نیز نقش مهم علم ممتیک در طراحی فعالیت‌های بازاریابی جهت نفوذ بر مصرف‌کننده مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین کاربرد مهندسی ممتیک در فعالیت‌های بازاریابی تشریح گردیده و در پایان یک الگوی عملیاتی جهت بازاریابی ممتیکی (بازاریابی از طریق مم‌ها) در سازمان ارائه شده است.
کلیدواژه علم ممتیک / مم / ویروس‌های ذهنی / علم بازاریابی / مهندسی ممتیک
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی hamid_mut65@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved