>
Fa   |   Ar   |   En
   مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری  
   
نویسنده عابدین مقانکی محمد رضا ,دینی بهروز
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 75 - صفحه:47 -56
چکیده    بررسی مزیت‌نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه‌وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست‌که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه‌پایین و متوسط روبه‌بالا شامل می‌شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه‌بالا می‌شود.ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه‌بالا جایگاهی به‌مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست.ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه‌بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است.با عنایت بدانکه به‌نظر می‌رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه‌بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک‌دهه‌ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می‌شود دولت در زمینه سرمایه‌گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.
کلیدواژه فناوری، صادرات و واردات صنعتی، مزیت‌نسبی آشکارشده
آدرس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی behrooz.dini@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved