>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه امکان ‌سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات  
   
نویسنده هیالی یونس ,نظری‌کیا الهه ,خلیل‌زاده محمد ,رفیعی احسان
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 73 - صفحه:54 -69
چکیده    هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می‌باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می‌شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می‌باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه‏های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص‌های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می‌شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال‌های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف‌های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت‌های برق جهت سرمایه‌گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.
کلیدواژه تجدید ساختار / تبدیل انرژی / نیروگاه مقیاس کوچک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی hrafei@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved