>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص‌ های اندازه ‌گیری عملکرد صادراتی  
   
نویسنده درزیان عزیزی عبدالهادی ,رحیمی فرج‌الله ,موسوی مهناز
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 72 - صفحه:43 -58
چکیده    عملکرد صادراتی یکی از مباحث بازاریابی بین الملل است که بسیار مورد پژوهش قرار گرفته شده است ولی همچنان درک درست و کاملی از آن وجود ندارد، که این مشکل تا حدودی به دلیل پیچیدگی مفهوم عملکرد صادراتی و شاخص‌های متنوع اندازه‌گیری عملکرد صادراتی است که اغلب به نتایج متناقض و متضاد منجر می‌‌شود. در مقاله حاضر بیش از 75 مطالعه تجربی داخلی و خارجی مربوط به شاخص‌های عملکرد صادراتی که در فاصله زمانی سال‌های 1998 تا 2015 منتشر شده است بررسی شده است. که نتایج این بررسی نشان داده است که شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی به دو گروه اقتصادی (مالی) و غیر اقتصادی (غیر‌مالی) دسته‌بندی می‌شوند، در نهایت در مجموع این دو گروه  68 شاخص برای اندازه‌گیری عملکرد صادراتی شناسایی شده است. که در گروه شاخص‌های اقتصادی رشد فروش صادرات، حجم فروش صادرات، شدت صادرات، سهم بازار صادرات، رشد سهم بازار صادرات،رشد سهم بازار صادرات در مقایسه با رقبا، سودآوری صادرات و حاشیه سود صادرات بیشترین کاربرد را داشته‌اند. در حالی که شاخص‌های غیراقتصادی کمتر استفاده شده است. از جمله پرکاربردترین این شاخص‌ها عبارتند از: عملکرد کلی صادرات، موفقیت صادرات، عملکرد استراتژیک صادرات، رضایت از عملکرد صادراتی و جلسه انتظارات اشاره نمود.
کلیدواژه عملکرد/ عملکرد صادراتی/ شاخص‌های عملکرد صادراتی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی sm_mousavi2010@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved