>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد: نقش رضایت کارمندان و مشتریان (مورد مطالعه: شعب یک بانک)  
   
نویسنده تقی زاده جورشری محمّدرضا ,طالقانی محمّد
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 68 - صفحه:42 -55
چکیده    هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد بانک‌ها و تاثیر نقش میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد می‌باشد. به این منظور، هشت فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه‌ای استاندارد حاوی 32 سوال استفاده شد و بین 118 نفر از مدیران، 165 نفر از کارمندان و 384 نفر از مشتریان بانک ملت در سطح استان گیلان، به‌عنوان جامعه آماری تحقیق جهت پاسخگویی به بخش‌های مختلف پرسشنامه توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بازارگرایی هم به‌طور مستقیم و هم به واسطه متغیرهای میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان نیز با عملکرد رابطه‌ای مثبت دارد.
کلیدواژه بازارگرایی ,رضایت مشتریان ,رضایت کارمندان ,عملکرد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
پست الکترونیکی m.taleghani454@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved