>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه روشی برای تعیین فهرست کالاهای حساس در مذاکرات تجاری  
   
نویسنده گلکاران مقدم سمیرا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 68 - صفحه:67 -74
چکیده    بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه‌ها و موانع تعرفه‌ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می‌دانند رعایت می‌کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارایه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است.جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص‌های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی hs از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص‌های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه‌ای نیز جهت ارایه کالاهای حساس در کشور هند به‌کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارایه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.
کلیدواژه کالاهای حساس ,مذاکرات تجاری ,Wto
آدرس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی samiragm@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved