>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه‌بندی صنایع کارخانه‌ای متکی بر منابع طبیعی ایران برای جذب Fdi و انتقال فناوری در راستای توسعه صادرات  
   
نویسنده رضایی مهدی ,مالکی امین
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 67 - صفحه:81 -93
چکیده    ارتقای سطح فناوری در تحقق اهداف توسعه‌ای نقش بسزایی دارد و جذب fdi یکی از طرق اساسی بهره‌مندی از فناوری شرکت‌های فراملی است و از این‌رو برنامه پنجم توسعه ایران نیز اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی را در بهبود فناوری مورد اشاره قرار داده است. توسعه صادرات نیز یکی دیگر از آرمان‌های توسعه‌ای ایران می‌باشد و این هدف می‌تواند رتبه‌بندی صنایع کشور را در جذب fdi تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله به رتبه‌بندی زیربخش‌های بخش تولید کارخانه‌ای ایران برای جذب fdi پرداخته و برای این مهم، مزیت نسبی صادراتی ایران و وضعیت تقاضای جهانی محصولات را در نظر گرفت که در این مقاله، برای محاسبه مزیت نسبی محصولات تولید کارخانه‌ای ایران، از شاخص بالاسا استفاده گشت.مشاهده شد فعالیت‌های پیشنهادی از این منظر، فعالیت‌هایی هستند که با فعالیت‌های معدنی که ایران از آنها به وفور برخوردار است و یا با فعالیت پتروشیمی که نفت خام را پردازش می‌کند، پیوند پسین بالایی دارند. از این‌رو جذب fdi در فعالیت‌های پیشنهادی این مقاله، از طریق افزایش سطح سرمایه و همچنین انتقال فناوری به بخش‌های تامین‌کننده مواد خام و واسطه‌ای، موجب توسعه صادرات ایران می‌گردد.
کلیدواژه انتقال فناوری ,سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ,توسعه صادرات ,بخش تولید کارخانه‌ای
آدرس عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران, عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی aminmaleki@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved