>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی (مورد ایران)  
   
نویسنده پرون صدیقه ,پرون عبدالمجید
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 67 - صفحه:72 -80
چکیده    در دهه‌های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر‌نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی‌ثباتی کل محصولات‌ کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته‌ شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ardl برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.
کلیدواژه صادرات محصولات کشاورزی ,شاخص بی‌ثباتی ,رشد اقتصادی ,انباشت سرمایه
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
پست الکترونیکی parronmajid@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved