>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به Wto در زمینه تعهدات خدمات خرده‌فروشی  
   
نویسنده راستی محمد ,صادقی محسن
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 67 - صفحه:16 -28
چکیده    مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (wto) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش‌ خدمات خرده‌فروشی می‌پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش‌ خدمات خرده‌فروشی کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات خرده‌فروشی آنها می‌پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می‌شود که سناریوهای متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش‌ خدمات خرده‌فروشی ایران قرار خواهند داشت.
کلیدواژه تجارت خدمات ,خدمات خرده‌فروشی ,سازمان جهانی تجارت ,Wto
آدرس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی sadeghilaw@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved