>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب و کار الکترونیکی  
   
نویسنده پرهیزگار محمدمهدی ,بهنام غفار
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 61 - صفحه:97 -107
چکیده    استفاده از فناوری‌های شبکه و تکنولوژی اطلاعات به منظور تخصیص منابع سازمان به فروشندگان، تامین‌کنندگان و به‌ویژه کارکنان با هدف دستیابی به حداکثر ارزش افزوده، در کسب وکارهای امروزی امری ضروری است. لذا سازمان‌هایی که در حال پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی هستند باید نسبت به آمادگی کارکنان خود برای مواجهه با چهره جدیدی از سازمان به دقت بیاندیشند. با این وجود، این مقاله ساختار آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی و مبانی نظری آن را ارایه می‌دهد. سپس معیارهای آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی تعریف و مورد ارزیابی و تعدیل قرار می‌گیرد و در نهایت ابزار سنجش تصحیح شده‌ای ارایه می‌گردد. این ابزار و مدل جامع پیشنهاد شده در این تحقیق برای محققان و مدیران علاقه مند به طراحی، اجرا و مدیریت کسب وکارهای الکترونیکی سودمند خواهد بود. به‌علاوه یافته‌ها نشان می‌دهد کارکنانی با تحصیلات بالاتر و سابقه بیشتر کار با کامپیوتر، درک بهتری از منافع آپکا و تمایل بیشتری برای پذیرش آن دارند. همچنین میان خودباوری و آپکا و نیز آپکا و رضایت کارکنان نسبت به کسب و کار الکترونیکی روابط مثبت و معناداری یافت شد.
کلیدواژه کسب و کار الکترونیکی ,آمادگی ,معیار
آدرس دانشگاه پیام نور, استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved