>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش و جایگاه وفاداری الکترونیکی در تدوین استراتژیهای بازاریابی الکترونیکی  
   
نویسنده جعفرپور محمود
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 60 - صفحه:29 -46
چکیده    ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در محیط‌های مجازی، از موضوعات استراتژیک تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و این مهم در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل پیشرو بودن در زمینه تجارت الکترونیکی b2c، از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم، هدف اصلی این مقاله تشریح مفهوم وفاداری الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه آن در خدمات بانکداری الکترونیکی بوده است. بر این اساس در مقاله حاضر، چهارده عامل رضایتمندی، شخصی‌سازی و ارزش درک‌ شده، شبکه‌سازی اجتماعی مجازی، نام و نشان تجاری، وب سایت و تکنولوژی، کیفیت خدمات ارایه شده، تعامل در ارتباطات، انتخاب، سهولت، ترویج، مراقبت، شخصیت، امنیت و هزینه‌های تغییر به‌عنوان عناصر اصلی تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی شناسایی شدند. همچنین با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی و بررسی اسناد و آمار ارایه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی، استراتژی‌های بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر وفاداری الکترونیکی مورد تحلیل و چهار استراتژی (1) پیروی از استراتژی بازاریابی محدود؛ (2) تبدیل وفاداری سنتی به وفاداری الکترونیکی؛ (3) ارتقای شناخت و اطمینان نسبت به نام و نشان تجاری و (4) تسهیل تکرار خرید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مورد شناسایی واقع شد. در عین حال با تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد فعلی بانکداری الکترونیکی در کشور و ترسیم نمودار عملکردی آنها، بانک‌ صادرات به عنوان بانک رهبر بازار شناسایی شد. بانک‌های ملت، ملی، سپه، کشاورزی، پارسیان، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین، مسکن، سامان، رفاه، سینا، کارآفرین، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز به عنوان بانک‌های دنباله‌رو بازار در حوزه بانکداری الکترونیکی تعیین شدند.
کلیدواژه وفاداری الکترونیکی ,بانکداری نمیه الکترونیکی ,بانکداری تمام الکترونیکی ,استراتژیهای بازاریابی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved