>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان مطالعه موردی بخش ماهان  
   
نویسنده خالدی محمد ,یاوری غلامرضا ,قدیمی امیررضا ,اردستانی مریم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 62 - صفحه:72 -86
چکیده    در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست‌های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (pam) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص‌های هزینه منابع داخلی (drc‌) ، هزینه به منفعت اجتماعی (scb)، ضریب حمایت اسمی از نهاده‌ها (npic)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (npc)، ضریب حمایت موثر از محصول (epc) و سودآوری خالص اجتماعی (nsp) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع‌آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده‌های قابل‌مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت‌های داخلی و شاخص قیمت‌های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه‌ها و سایت‌های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب‌زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید‌شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده‌ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می‌شوند.
کلیدواژه محصولات زراعی و باغی ,ماتریس تحلیل سیاستی ,مزیت نسبی ,ماهان ,کرمان
آدرس استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور کرج, ایران, کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved