>
Fa   |   Ar   |   En
   خلاصه گزارش تجارت و توسعه 2012 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  
   
نویسنده موسوی‌زنوز موسی
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 62 - صفحه:54 -71
چکیده    گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تاثیرات بحران مالی سال های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تاکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می‌داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو‌به‌رو کرده و این در حالی است که سیاست‌های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می‌شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری‌های درآمدی به عنوان مخرب‌ترین ویژگی جهانی‌شدن متکی بر بخش مالی اشاره و راه‌کارهایی را برای اصلاح سیاست‌ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مولد، اشتغال‌زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارایه می‌کند.
کلیدواژه بحران مالی ,رشد اقتصادی ,بحران بدهی دولت ,محدودسازی افزایش دستمزدها ,اقدامات حمایت درامدی
آدرس عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved