>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین و تحلیل و اولویت‌بندی مدل‌های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش Ahp  
   
نویسنده ملک‌اخلاق اسماعیل ,سلطانی شیما ,طاهرپور نسترن
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 64 - صفحه:69 -82
چکیده    در بازار پویای امروز، نقش مشتری بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. چرا که این بازارها از طریق دانش و اطلاعاتی که در اختیار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌باشد، معنا پیدا کرده‌اند و بر خلاف بازارهای سنتی که ایستا هستند، بازار هوشمند، پویا، متلاطم و غنی از اطلاعات است. ازطرفی برقراری ارتباط با مشتریان این نوع بازارها، نیازمند استراتژی جدید و حساب شده‌ای است، لذا در سال‌های اخیر، بازاریابی هوشمند به یکی از مفاهیم و تکنیک‌های مهم بازاریابی تبدیل شده و با شرکت‌های بزرگ عجین گشته است. یکی از ابزارهای اساسی در پیاده‌سازی این استراتژی، سیستم بازاریابی هوشمند می‌باشد؛ به‌کارگیری این سیستم موجب می‌گردد، سازمان‌ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع‌تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل نمایند، نتایج حاصل را ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. در این مقاله بعد از بررسی سه مدل از سیستم‌های بازاریابی هوشمند به اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از روش ahp و نرم‌افزار expert choice پرداختیم و در این راه از نظرات 20 تن از کارشناسان و متخصصان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و بازاریابی بهره گرفتیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل لی و همکاران (1997) از نظر معیارهای اصلی این پژوهش (شامل جامع بودن، مانع بودن، ارتباط بین متغیرها، راحتی پیاده سازی، سودمندی) در رتبه اول، مدل سامادار و همکاران (1995) در رتبه دوم و مدل چندرا و همکاران (1995) در رتبه آخر قرار دارد.
کلیدواژه سیستم‌های بازاریابی هوشمند ,تصمیم‌گیری استراتژیک ,معیارهای اولویت‌بندی مدل ,روش Ahp
آدرس دانشگاه گیلان, عضو هیات علمی دانشگاه گیلان گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان رشت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved