>
Fa   |   Ar   |   En
   رفتار خرید وسواسی  
   
نویسنده ظهیری ابیانه زهرا ,حیدرزاده هنزایی کامبیز
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 65 - صفحه:90 -106
چکیده    خرید وسواسی در سال‌های اخیر توسط متخصصان بهداشت روانی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برآورد شده است که دو تا هشت درصد جمعیت، درگیر خرید وسواسی هستند و 80 تا 95 درصد از خرید‌کنندگان وسواسی، زن هستند [1]. فرآیند خرید باعث شده است که زندگی این دسته از افراد از کنترل خارج شود. و باید توجه داشت که بیشتر این افراد از مشکل خود بی‌خبرند. با توجه به پیامدهای منفی خرید وسواسی در زندگی افراد، مسیولان باید از طریق، آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی به افراد در رابطه با این مشکل آگاهی دهند و در حوزه مسیولیت اجتماعی، بازاریابان باید دقت کنند که فعالیت‌های بازاریابی آنها منجر به تشدید این مشکل در جامعه نشود.در راستای تلاش برای شناسایی عوامل اساسی موثر بر خرید وسواسی، پژوهش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسی در چهار دسته عوامل زمینه ای: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های خانوادگی، اثر منفی و کارت اعتباری خلاصه شد.
کلیدواژه خرید وسواسی ,ویژگی‌های شخصیتی ,ویژگی‌های خانوادگی ,اثر منفی و کارت اعتباری ,تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت
آدرس دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی kambizheidarzadeh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved