>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان مشارکت درون گروهی و عضویت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در همگرایی منطقه ای  
   
نویسنده ثاقب حسن
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1384 - دوره : 3 - شماره : 16 - صفحه:36 -55
فایل تمام متن
چکیده    همگرایی های منطقه ای از جمله اهداف مورد توجه کشورها در یک حوزه جغرافیایی یا فرهنگی است . این مقاله امکان پذیری دسترسی به چنین هدفی را برای کشورهای مسلمان بررسی کرده و طی آن ساختار اقتصادی کشورها و نحوه تعاملات موجود میان آن ها بررسی شده است.
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved