>
Fa   |   Ar   |   En
   بارکد و موانع اجرایی شدن آن با کشور ( با تاکید بر موانع فرهنگی )  
   
نویسنده ایزدی مهرداد
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1385 - دوره : 3 - شماره : 17 - صفحه:106 -113
فایل تمام متن
چکیده    استفاده از برچسب قیمتی الکترونیکی ( بارکد ) از جمله ابزارهای لازم برای تنظیم بازار است . این مقاله ، ضمن مروری بر ادبیات این موضوع ، موانع و مشکلات استفاده فراگیر از بارکد در اقتصاد ایران را به بحث گذاشته است .
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved