>
Fa   |   Ar   |   En
   بحران آینده ؟ سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری سهام در کشورهای در حال توسعه  
   
نویسنده وودوارد دیوید ,سید علی اکبری شکوه السادات
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1385 - دوره : 3 - شماره : 17 - صفحه:69 -85
فایل تمام متن
چکیده    این مطلب که فصل ششم و هفتم کتاب بحران آینده است ضمن ارائه شواهدی درباره برآوردهای کمتر از اندازه از فعالیت مالی و به ویژه سود شرکتهای فراملیتی ، سودها و روش های انتقال آن ها به مراکز مادر را به بحث گذاشته است .
آدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved