>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه گیری جهانی شدن  
   
نویسنده جی . ون برجیک پیترا ,منسینک نیکودبلیو ,مهرنوش مینا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1385 - دوره : 3 - شماره : 17 - صفحه:46 -53
فایل تمام متن
چکیده    این مقاله ضمن ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری جهانی شدن دیدگاه های موافقان و مخالفان این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved