>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر نظام توزیع و واحدهای صنفی در ایران  
   
نویسنده چراغی داود
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1385 - دوره : 3 - شماره : 17 - صفحه:40 -45
فایل تمام متن
چکیده    این مطلب ضمن ارائه تصویری از نظام توزیع کالاها درایران و مقایسه تطبیقی آن با برخی از کشورهای جهان به بررسی عوامل موثر بر تعداد و عملکرد واحدهای صنعتی می پردازد
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved