>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و کاربرد روش Topsis بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی  
   
نویسنده رضوی حاجی آقا حسین ,هاشمی شیده سادات
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1391 - دوره : 10 - شماره : 56 - صفحه:67 -77
  
کلیدواژه بخش بندی بازار ,انتخاب بازارهای هدف ,تصمیم گیری چند شاخصه ,داده های فازی شهودگرا
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مدیریت صنعتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved