>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سطح حمایت های تعرفه ای ایران در موافقت نامه های دو و چندجانبه: مطالعه موردی D8  
   
نویسنده ثاقب حسن ,صادقی ملیحه
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1391 - دوره : 10 - شماره : 57 - صفحه:10 -25
  
کلیدواژه حمایت های تعرفه ای ,موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه ,نرخ تعرفه نسبی (Rtr) ,تعرفه حساس صادرات منطقه ای (Rest) ,گروه (D8)
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی m_sadeghi2029@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved