>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1384 - دوره:3 - شماره:14


  tick  ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان - صفحه:66-75

  tick  استفاده از تکنیک داده کاوی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری ایران - صفحه:81-85

  tick  بازارشناسی : مالزی - صفحه:102-111

  tick  بررسی بازار جهانی و داخلی سیمان ( قسمت دوم ) - صفحه:50-65

  tick  بررسی کارایی اقتصادی جرایم مالیاتی - صفحه:4-14

  tick  بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض - صفحه:15-23

  tick  تاثیر فن آوری اطلاعات بر صنعت بانکداری - صفحه:86-91

  tick  تحلیلی بر پیشینه تجدید ارزیابی دارایی ها در ایران - صفحه:32-35

  tick  تدوین برنامه راهبردی در اداره مالیات بر ارزش افزوده - صفحه:24-31

  tick  عملکرد بازرگانی ایران در تجارت با کشورهای عضو اکو ( 82-1377) - صفحه:112-143

  tick  کاربرد نظام های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی - صفحه:92-96

  tick  نقش الگوریتم ژنتیک در آموزش و کاهش پیچیدگی شبکه عصبی - صفحه:97-101

  tick  نقش حسابداری در اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده : تجربه کشورهای مختلف جهان - صفحه:36-49

  tick  چالش های صنعت بیمه در فرآیند تجارت الکترونیک - صفحه:76-80
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved