>
Fa   |   Ar   |   En
   قاعده شکنی در بازار رقابت: ظهور پارادایم جدید   
   
نویسنده نکویی زاده مریم ,ابدالی رقیه
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 45 - صفحه:30 -41
چکیده    کسب و کار وارد دنیایی از واقعیت‌های جدید شده است. عصری که آهنگ فزاینده تغییر و حضور شرکت‌های فراملیتی، فضای جدیدی از تحولات و نظریه‌های مدیریت را موجب شده و قواعد محیط رقابت سنتی را بهم ریخته است. در چنین محیطی شرکت‌ها باید فعالانه تلاش نمایند در پیش فرض‌های سنتی مزیت رقابتی پایدار تجدید نظر کرده، در مزیت‌های خود و رقبا بهم ریختگی ایجاد کنند. محققان مدیریت استراتژیک از این پارادایم جدید به عنوان پارادایم فوق رقابت یاد می‌کنند. با توجه به تغییر و ناپایداری فروش نفت و مواد نفتی و درآمدهای حاصل از آن و همچنین اهمیت رقابت پذیری در تجارت بین‌الملل، شرکت‌های ایرانی نیز نیازمند درکی صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر رقبا هستند تا از این طریق سیاست‌های اقتصادی خود را به ویژه در بخش صادرات، منطبق با موقعیت خود تدوین کنند. در این مقاله عناصر پارادایم فوق رقابت که شامل اجزای استراتژیک، مکانیزم‌های استراتژیک و پیامدهای استراتژیک می باشد و همچنین مفاهیم و ویژگی‌های آن تشریح شده، سپس برخی از استراتژی‌های مورد نیاز این حوزه رقابتی جدید در مقایسه با حوزه رقابتی قدیم، بیان می‌گردد.
کلیدواژه فوق رقابت ,پارادایم ,استراتژی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی abdali_rog@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved