>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات   
   
نویسنده راستی محمد ,کمالی اردکانی مسعود
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 45 - صفحه:90 -100
چکیده    مقاله حاضر با توجه به اهمیت تجارت خدمات و این موضوع که ایران در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات می‌پردازد. نتایج این مقاله مبتنی بر بررسی تجارب کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت دلالت بر این مهم دارد که ایران به منظور الحاق به سازمان مذکور در عمل ملزم به تعهد به بازگشایی تمامی بخش‌های خدماتی می‌گردد. همچنین بر اساس یافته‌های این مقاله چنین انتظار می‌رود که پس از الحاق به این سازمان، رشد و توسعه بیشتری از توسعه تجارت خدمات در مقایسه با کل توسعه تجارت برای اقتصاد ایران مشاهده و به علاوه تاثیر پذیری مثبت رشد اقتصادی از آزادسازی تجارت خدمات برای اقتصاد ایران حاصل گردد.
کلیدواژه تجارت خدمات ,خدمات ,سازمان جهانی تجارت ,کشورهای ملحق شده
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران, موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی mkamali1@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved